Regulamin strony mg.ArmieApokalipsy.pl

Poprzez rejestrację na tej stronie przyjmujesz do wiadomości, że właściciele strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za publikowane przez Ciebie treści.

Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów.

Rejestrując się na stronie, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią.

Za zawartość treści umieszczanych przez Ciebie jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty.

Właściciel tej strony zastrzega sobie również prawo do ujawnienia twojej tożsamości w przypadku prawnych działań wynikających z Twojego użytkowania strony.

Zauważ również, że to oprogramowanie umieszcza w przeglądarce cookie, plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do utrzymania użytkownika zalogowanego/wylogowanego. Oprogramowanie nie zbiera, ani nie wysyła żadnych innych informacji do Twojego komputera.